Nový bakalářský program radiologický asistent otevírá Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Po absolventech zaměřených na radiodiagnostiku, radioterapii a nukleární medicínu je z nemocnic velká poptávka. Jen Krajská nemocnice v Liberci by takových asistentů potřebovala na svých odděleních zhruba dvě desítky. Novinářům to řekl přednosta Centra zobrazovacích metod liberecké nemocnice Ladislav Endrych.

Právě v liberecké nemocnici absolvují studenti povinnou odbornou praxi. Univerzita je ale bude vysílat také na špičková pracoviště po celé České republice – do Proton Therapy Centra, IKEM nebo Ústřední vojenské nemocnice v Praze. „U nás bude praktická výuka probíhat na špičkově vybavených pracovištích radiodiagnostiky, radioterapie a také na pracovišti nukleární medicíny, které je jako jediné v Libereckém kraji vybaveno pro léčbu ionizujícím zářením,“ uvedl garant oboru Igor Richter z libereckého Komplexního onkologického centra.

Nové studium je výrazně mezioborové. „O tento obor jsme dlouho usilovali. Kromě preklinických oborů, jako jsou anatomie, fyziologie a patologie, zahrnuje i širokou paletu klinických oborů a navíc i psychologii a komunikaci,“ uvedl děkan fakulty Karel Cvachovec. Absolventi podle něj ale musí zvládnou například i informatiku, která jim pomůže v počítačovém zpracování obrazu.

Ke studiu se mohou hlásit maturanti do 25. května, fakulta je připravena přijmout 30 uchazečů. „Nemám pochyb o tom, že obor naplníme, protože zájem o nelékařské obory je velký,“ dodal.

Fakulta zdravotnických studií je nejmladší ze sedmi fakult liberecké univerzity. Vznikla v roce 2004 nejprve jako Ústav zdravotnických studií, který se v roce 2016 transformoval na fakultu. První akademický rok 2006/2007 zahájil ústav s oborem Všeobecná sestra. Nabídka se postupně rozšířila o bakalářský obor Biomedicínská technika, pak přibyl navazující magisterský program Biomedicínské inženýrství a bakalářský obor Zdravotnický záchranář. Radiologický asistent je tak pátým oborem fakulty, která má v současné době přes 400 studentů.