Představení nového webu pro lékaře a sestry na Slovensku: V aktuálnom masmediálnom prostredí absentuje médium, ktoré by na jednom, ľahko dostupnom mieste sústreďovalo odborné názory nezávislých odborníkov týkajúcich sa zdravotníctva a komunikovalo smerom k odbornej, ako aj laickej verejnosti.

Na základe doterajších skúseností z oblasti zdravotnej starostlivosti, predstavujú experti bohatý zdroj informácií pre potenciálnu tvorbu odborne podložených odporúčaní a implementáciu zdravotnej politiky na Slovensku zvlášť v tomto období.

Budeme radi, ak aj s vašou pomocou, názormi, postrehmi a skúsenosťami najmä odborného charakteru budete plniť tieto stránky. Nakoniec problémy v zdravotníctve sú našim obom národom veľmi blízke. Vitajte!

Kontaktujte nás s vašimi podnetmi, nápadmi, či návrhmi:
redakcia@consilium.life , www.consilium.life