Jan Klusáček, poradce předsedy ODS pro zdravotnictví - Na venkově se zavírají ordinace, když lékaři odchází do důchodu, v pražských nemocnicích lůžkové stanice či rovnou celá oddělení. Triviálním řešením je zvýšení platů. Důstojné platy odrážející náročnost studia i práce samotné jsou samozřejmě nezbytné a zdravotníci si je rozhodně zaslouží. V absolutních číslech se ale v příštích letech nemáme šanci na německé platy dostat, to by se podíl zdravotnictví na HDP ČR musel rázem zdvojnásobit.

Velkou pozornost tak zaměstnavatelé – nemocnice – musí věnovat i dalším aspektům, na kterých lékařům a zdravotním sestrám záleží. Na jedné straně to je možnost postgraduálního vzdělávání, vstřícnost při jeho organizaci a příležitost dostat se k zajímavým výkonům. Zcela klíčový význam v posledních letech získává otázka akreditací. V posledních letech ovšem prudce roste význam sladění práce a volného času. Doby, kdy byli absolventi nadšení z “příležitosti” sloužit téměř týden v kuse, jsou dávno pryč (a není na tom nic překvapivého ani zavrženíhodného).

To ovšem znamená podstatnou změnu myšlení ve vedení nemocnic – otevřenost k různým formám částečných úvazků a jejich souběhům, flexibilitu v organizaci práce, využití moderních nástrojů pro řízení lidských zdrojů, ale i třeba zakládání dětských skupin fungujících non-stop.

Pro občany Prahy 1 je dobrá zpráva, že “jejich” Nemocnici Na Františku se v péči o zdravotníky daří mnohem lépe než některým velkým pražským nemocnicím. Jedním z nejdůležitějších předpokladů, aby se tento nastavený pozitivní trend podařilo udržet, je ovšem stabilita a smysluplná dlouhodobá strategie. Nezbývá než doufat, že po chaotické destabilizaci v loňském roce se věci opět po nedávných změnách vrátí na správné koleje.