Zatraktivnit studium zdravotnických oborů mají studentům stipendijní programy v nemocnicích zřizovaných ministerstvem zdravotnictví. Reaguje tak na nedostatek především středního zdravotnického personálu v nemocnicích.

„Je pro nás prioritou zajistit ve zdravotnictví dostatek pracovníků. A studijní stipendia jsou jednou z mnoha aktivních forem, které Ministerstvo zdravotnictví v tomto směru může podniknout. Umožnili jsme proto nemocnicím poskytovat studentům v průběhu přípravy na výkon zaměstnání stipendium. Studentům to navíc přinese možnost budoucího uplatnění v nemocnici. Projekt má úspěch, zapojilo se do něj 15 z 18 velkých státních nemocnic,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vztah mezi nemocnicí a studentem bude upravený smlouvou o stipendiu a zároveň bude mezi stipendistou a nemocnicí uzavřena smlouva o budoucí pracovní smlouvě. Nemocnice se tak zaváže zaměstnat v budoucnu absolventa v pracovním poměru a student přislíbí, že bude v zařízení vykonávat určité zdravotnické povolání odpovídající jeho oboru studia v plném úvazku tolik let, kolik mu bylo poskytnuto stipendium. „Věřím, že pro studenty bude zajímavé jak finanční ohodnocení při studiu, tak jistota budoucího pracovního uplatnění v nemocnici,“ doplnil ministr Vojtěch.

„Neváhali jsme naši nemocnici hned zapojit. Stipendijní programy rozšíří naše možnosti, jak efektivně naplňovat personální kapacity,“ zdůraznil ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl.

„Krok ministerstva vítáme. Stipendium je skvělou formou, jak v nemocnici zajistit dostatek pracovníků, především zdravotních sester,“ řekl ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček.

K zapojení do projektu se už přihlásilo 15 nemocnic: Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Motol, Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Masarykův onkologický ústav, Nemocnice Na Bulovce, Thomayerova nemocnice, Ústav hematologie a krevní transfuze, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Revmatologický ústav a Endokrinologický ústav.