Psychiatr prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. a chirurg doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. dostali pamětní medaile Univerzity Karlovy. Prosincové a zároveň v roce 2019 poslední zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy mělo i svou slavnostní část. U příležitosti životních jubileí byly dvěma skvělým lékařům ze 3. lékařské fakulty UK uděleny pamětní medaile za významné celoživotní dílo.

Pamětní medaile dne 19. prosince převzali psychiatr prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. a chirurg doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Protože jsou obě lékařské osobnosti spojeny s 3. lékařskou fakultou UK, ujal se jejich představení před vědeckou radou Petr Widimský, děkan fakulty. Vedle výčtu nejdůležitějších mezníků vývoje kariéry obou lékařů ocenil zejména jejich profesionalitu a vědeckou či pedagogickou činnost.

„Cenu stavím na post nejvyšší. Hned vedle ocenění, která dosud mám od České chirurgické společnosti a Slovenské chirurgické společnosti za 47 let, po kterých jsem, a to až do současnosti, pracoval jako chirurg ve Vinohradské fakultní nemocnici v Praze. Je to pro mě velká pocta,“ shrnul pro iForum stříbrnou medailí oceněný lékař František Vyhnánek.

„Ocenění beru jako připomenutí sounáležitosti s akademickou obcí Univerzity Karlovy a určitou kontinuitou mezi minulostí a budoucností, která je nesmírně důležitá při předávání štafety mladším generacím,“ řekl Cyril Höschl, držitel historické medaile, a dodal: „Těch třicet let od prvních svobodných voleb uteklo jako voda. Mezitím se z nás mladých stali ti starší. Právě udělení medailí beru za důkaz toho, že tradice je zachována a kontinuita nebyla přetržena. Dnešní akt je mementem, že k sobě patříme. Vždyť jeden z významů slova universita je ad unum verto, tedy v jedno se obracející, na což se někdy zapomíná.“

Oběma medailistům popřál rektor Tomáš Zima především pevné zdraví, pohodu a spokojenost, a úspěšné pokračování jejich profesní dráhy.