Inzerce - O projektu

Projekt ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ se již 11 let specializuje pouze na pracovní trh v tak specifickém oboru, jakým je zdravotnictví. Najdete zde nejen aktuální pracovní nabídky, ale i zajímavé informace z oboru.

 

PŘÍCHÁZÍME S INOVATIVNÍ MYŠLENKOU - POMŮŽEME PREZENTOVAT VAŠE ZAŘÍZENÍ A TÍM ZVĚTŠIT ŠANCI ÚSPĚŠNÉHO NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ! 

V dnešní době je velice obtížné najít kvalifikovaného lékaře či další zdravotnický personál. Pro zvýšení úspěšnosti náboru kvalitných zaměstnanců je potřeba, aby zdravotnická zařízení nejen podala personální inzerát s nabídkou pracovní pozice, ale aktivně se prezentovala vůči potencionálním uchazečům. Co to znamená? Uchazeče zajímají bližší informace o potencionálním novém zaměstnavateli - investice do objektu a jeho zařízení, personální obsazení - rozhovor s vedením či zaměstnanci, vzdělávací aktivity, sportovní či kulturní akce, okolí zařízení, apod. Článek nesmí obsahovat informace o nabízené pozici. Tyto informace mají být součástí inzerátu. PROTO SI U NÁS K PERSONÁLNÍMU INZERÁTU zadejte ZDARMA i ČLÁNEK. Tento článek se automticky objeví pod Vaším personálním inzerátem.

 

Inzercí v ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ oslovíte nejširší možnou skupinu zaměstnanců ve zdravotnictví – lékaře, lékárníky, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, management nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, včetně managementu farmaceutických.

 

Za jednu cenu bude Váš inzerát uveřejněný:

  • v měsíčním vydání ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ (tištěná a elektronická podoba) v nákladu min. 89.000 ks
  • na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz po dobu 1 měsíce
  • na facebookové stránce Zaměstnání ve zdravotnictví

Distribuce tištěného a elektronického vydání probíhá měsíčně:

  • na lékaře - členy České lékařské komory
  • na účastníky odborných vzdělávacích aktivit, např. IPVZ a dalších významných vzdělávacích společností
  • na kvalifikované kandidáty z řad lékařů, nelékařů a managementu zdrav.zařízení prostřednictvím personifikovaného e-mailingu
  • dále spolupracujeme s odbornými asociacemi, školami a dalšími partnery

 

Uzávěrka je vždy stanovena na poslední den v měsíci (včetně). Praxe je taková, že inzerát + článek je na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz a na facebookové stránce uveřejněn v termínu objednání - OD. Následně je inzerát převzat do tištěného a elektronického vydání ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ, které se distribuuje po dobu následujícího měsíce.