Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zahájil v Ostravě roadshow ke kampani STUDUJ ZDRÁVKU. Kampaní chce zvýšit povědomí o oboru a počty studentů mířících do sektoru zdravotnictví. Míří i na nedostatek nezdravotnických profesí.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se studenty Základní školy Matiční v Ostravě probral možnosti uplatnění ve zdravotnictví a zdůraznil, že práce ve zdravotnictví je výzvou i celoživotním posláním. Po debatě v zóně Studuj zdrávku v OC Nová Karolína měli žáci možnost zažít operaci ve virtuální realitě na simulovaném operačním sále.

„Pracovat ve zdravotnictví je prestiž. Tato práce dává obrovský smysl pro celou společnost. Měli bychom to ukázat mladým lidem, kteří jsou dnes v 8. a 9. třídách na základních školách a rozhodují se, kam se vydat na střední školu, nebo i později na vysokou, a přemýšlí, proč má vlastně smysl pracovat jako sestra, záchranář či laborant,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Předpoklady, které by měl zájemce o studium zdravotní školy mít, popsala žákům v Ostravě Kateřina Hašková, vrchní sestra kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. „Vysoký studijní potenciál je v případě zdravotních oborů důležitý. Student by měl mít po dokončení vyšší odborné či vysoké školy povědomí z oblasti fyziologie, patofyziologie, anatomie a dalších oblastí. Ne každý obor bude znát úplně perfektně, to neumí nikdo, to se naučí časem, ale mít znalosti z odborných oblastí v dostatečné míře, to je velmi důležité a my skutečně potřebujeme mít zkušené a vzdělané profesionály,“ řekla Hašková.

K samotnému povolání sestry Kateřina Hašková uvedla především důležitost empatie: „Ve zdravotnictví potřebujeme empatické sestřičky, protože když se dozvědí pacienti v těžké situaci informace o svém zdravotním stavu, tak mnohdy reagují ne úplně ideálně, nejsou vždy příjemní na zdravotnický personál, a sestra to musí zvládnout. Jednak se s tím musí umět vyrovnat, pak také pochopit toho člověka, být mu oporou, a s celou situací naložit co nejlépe.“

Ministerstvo zdravotnictví spustilo kampaň Studuj zdrávku v reakci na neutěšenou personální situaci ve zdravotnictví, zejména v oblasti nelékařského personálu. Ministerstvo se tak zaměřuje nejen na opatření, které stávající zdravotníky v systému udrží, ale snaží se také vyvíjet aktivity, jak do oboru přilákat mladé lidi. „Nelékařský personál hraje ve zdravotnictví absolutně klíčovou roli. Chceme těmto profesím vrátit ztracenou prestiž, kterou si neoddiskutovatelně zaslouží. Práce ve zdravotnictví zároveň vyžaduje velkou dávku odvahy a odhodlání, ale je stabilní, protože je v ní téměř nulová nezaměstnanost, a dnes už i dobře ohodnocená,“ dodal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.