Asociace českých a moravských nemocnic odmítla návrh kompenzační vyhlášky připraveným ministerstvem zdravotnictví.

Nelze souhlasit s návrhem, který místo aby stabilizoval úhrady nemocnicím, hrozí destabilizací celého systému nemocniční péče. Neplní oprávněné očekávání nemocnic, že budou zachovány nejen stávající zálohy, ale i konečné úhrady z nich vycházející. V návrhu není obsaženo dostatečné pokrytí nákladů nemocnic, které se nemění, ať se poskytuje plánovaná péče nebo jsou části nemocnic v nepřetržité 24hodinové pohotovosti. Nejsou v něm ani kompenzovány zvýšené náklady související s pandemií, včetně nákladů na organizační změny, ochranné prostředky a odměny zdravotníkům.

Nic z toho návrh nepředstavuje!

Zvláště je ohrožena následná péče, kde by tato kompenzační vyhláška zlikvidovala část samostatných zařízení.

Přes opakované sliby ministra by zdravotníci zůstali jedinými v první linii, kteří nedostanou téměř žádné odměny!

Na tyto očekávané dopady byl dopisem upozorněn ministr zdravotnictví, předseda vlády a zdravotní výbory Sněmovny a Senátu

AČMN písemně navrhla ministerstvu zdravotnictví své řešení a požádala ministra o jednání za účasti ostatních asociací nemocnic, které mají obdobný názor.