Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové otevřela v části budovy v Šimkově ulici nové simulační centrum, které má pomoci při praktické výuce budoucích lékařů. Vybudování centra, včetně pořízení dalších přístrojů na jednotlivá klinická pracoviště hradecké fakultní nemocnice, stálo 62,6 milionu korun. Novinářům to dnes řekli zástupci fakulty.

Centrum umožní praktický nácvik medicínských technik s pomocí simulátorů a fantomů, tedy sofistikovaných učebních pomůcek a přístrojů nahrazujících živého pacienta. Některé z nich mají podobu robotických figurín, jiné jednotlivých částí těla. Studenti jich mají v budově fakulty v Šimkově ulici k dispozici desítky.

„Nejdokonalejší z nich simulují vedle základních vitálních funkcí například i bolestivou reakci, pláč nebo pocení. Řada fantomů a simulátorů se už využívá při výuce mediků například na oční, stomatologické a gynekologické klinice,“ uvedl děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové Jiří Manďák.

Přeskočit reklamu
Nácvik na modelech umožní studentům získávat praktické zkušenosti bez rizika pro pacienta a také nácvik postupů od vyšetření, přes stanovení diagnózy a léčbu pacienta.

Součástí centra je například velmi sofistikovaný pacientský simulátor SimMan 3G, který má podobu figuríny. Věrně napodobuje nejen typické příznaky různých onemocnění, ale poskytuje i zpětnou vazbu o úspěšnosti zvolené léčby formou hlasové reakce. „Simulátor SimMan 3G umožňuje provádět i simulovaný urgentní příjem, stanovit diagnózu a samozřejmě provést léčbu,“ uvedl proděkan pro technický rozvoj a informatiku Josef Hanuš.

Simulační centrum budou využívat klinická i teoretická pracoviště Lékařské fakulty v Hradci Králové jako jsou Ústav lékařské biochemie, Ústav lékařské biofyziky, Ústav sociálního lékařství, Katedra chirurgie, Radiologická klinika, Katedra interních oborů, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny nebo Klinika ORL.

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945. V současnosti má více než 1900 studentů v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Prostory má také v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, v areálu tzv. staré nemocnice u řeky Orlice nebo v budově Na Hradě, kde je lékařská knihovna a galerie.