Kalendář
vzdělávacích aktivit

Vyhledávání podle kategorií:
Lékaři
Nelékaři
Management
Lékárna
Ostatní
Podrobné vyhledávání
Kategorie
- -
Kraje
region_all Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Zlínský krajZlínský kraj Jihomoravský krajJihomoravský kraj Pardubický krajPardubický kraj VysočinaVysočina Jihočeský krajJihočeský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj Karlovarský krajKarlovarský kraj PrahaPraha Středočeský krajStředočeský kraj Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Liberecký krajLiberecký kraj Ústecký krajÚstecký kraj Olomoucký krajOlomoucký kraj Moravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajVysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajPrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
2. března 2020
AKCE
IPVZ

Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

Praha

Každý účastník si připraví jeden případ psychoterapie k přednesení ostatním účastníkům. Skupinová supervize, účast ostatních v diskusi. Určeno pro lékaře (psychiatry) a klinické psychology (psychology ve zdravotnictví) v přípravě ke specializaci v systematické psychoterapii.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
2. března 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Týdenní kurz v psychiatrii

Praha

Nové poznatky z různých oblastí oboru. Na závěr kurzu test. Určeno pro psychiatry a lékaře ve specializační přípravě v oboru psychiatrie a gerontopsychiatrie, pro kontinuální vzdělávání psychiatrů a lékaře jiných oborů, pro pracovníky nelékařských profesí ve zdravotnictví (klinické psychology a další nelékařské profese ve zdravotnictví).

Místo konání:
Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická nemocnice, kate
Kraj:
Praha
3. března 2020
AKCE
IPVZ

Inovační kurz – Radiofarmaka

Praha

Novinky v oblasti radiofarmak, aktuální otázky v přípravě a kontrole radiofarmak, novinky v legislastivě. Určeno pro farmaceuty a ostatní odborné pracovníky, zabývající se přípravou a kontrolou radiofarmak. Kurz je doporučen pracovníkům ve specializační přípravě v oboru radiofarmaka a příprava radiofarmak, zejména farmaceutům, kteří dokončují technicko-laboratorní kmen.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
3. března 2020
AKCE
IPVZ

Mimořádný kurz – Patologický porod pro porodní asistentky

Praha

Přehled komplikací porodu, jejich řešení, nácvik praktických dovedností na simulátoru. Určeno pro porodní asistentky.

Místo konání:
Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD
Kraj:
Praha
5. března 2020
AKCE
IPVZ

Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru klinická psychologie

Praha

Dopoledne kazuistické konzultace, odpoledne přednášky na odborná témata. Na seminář si účastníci připraví kazuistiku. Diskuze nad kazuistikami je výhradní náplní dopoledního programu. Určeno pro klinické psychology ve specializační přípravě v oboru klinická psychologie.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
5. března 2020
AKCE
IPVZ

Specializační předatestační kurz – Základy zdravotnické legislativy – jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví

Praha

Aktuální otázky zdravotní ekonomiky, přehled zdravotnického práva, etika jako základ legislativy. Určeno pro nelékařské obory dle zákona č. 96/2004 Sb. – uchazeče o složení atestace (povinný kurz).

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
7. března 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Komplexní péče o rizikového novorozence

Praha

Patofyziologie, diagnostika, péče. Určeno pro lékaře foniatry, ORL lékaře, klinické logopedy a pro logopedy v přípravě.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
9. března 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Základní kmen – pro klinické laboratorní obory – klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína – 4. část: Modul HENM

Praha

Kmenové buňky krvetvorby a vývojové linie krevních řad. Základy morfologie. Fyziologie hemostatických procesů. Fibrinolýza, inhibitory krevního srážení. Patofyziologie hemostázy. Hematologická vyšetření v diagnostice. Základní morfologie. Imunohematologie erytrocytů – základní principy, základní vyšetření. Imunohematologie trombocytů a leukocytů. Systémy krevních skupin. Klinická imunohematologie…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
9. března 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Klinická mikrobiologie – novinky

Praha

Základní činnosti ATB střediska, základní metody surveillance, prevence a kontroly antibiotické rezistence, základní metody sledování a hodnocení spotřeby antibiotik, základní nástroje a metody ovlivňování správného používání antibiotik v primární, ambulantní a nemocniční zdravotní péči. Komplexní diferenciálně diagnostické přístupy v klinické mikrobiologii s důrazem na celistvou interpretaci…

Místo konání:
Praha 2, Studničkova 7, ÚIM 1. LF UK
Kraj:
Praha
11. března 2020
AKCE
IPVZ

Závěrečný test pro nelékaře k ukončení základního kmene

Praha

Závěrečný test v délce trvání 2 hodiny. Určeno pro nelékaře, kteří absolvovali 8 povinných kurzů a splnili všechny požadavky vzdělávacího programu pro společný základ (obory klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína).

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha