Specializační předatestační kurz – Rehabilitační a fyzikální medicína

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 14. října 2019 | 00:00
  • Konec: 25. října 2019 | 00:00
  • Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
  • Kraj: Praha
Praha
Vyšetřování, stanovení diagnózy, sestavování plánu léčby a dlouhodobého rehabilitačního programu. Metodiky rehabilitace a ergonomie. Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (povinný kurz dle vzdělávacího programu). Podmínkou je odevzdání atestační práce 4 týdny před atestační zkouškou a úspěšné složení testu.

Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, e-mail: charova@ipvz.cz

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52874-specializacni-predatestacni-kurz-rehabilitacni-a-fyzikalni-medicina?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

6. června 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Vybrané kapitoly z dětského infekčního lékařství

Praha

Celodenní kurz určený pro lékaře v primární i nemocniční praxi si klade za cíl seznámit posluchače s nejčastějšími klinickými stavy v dětské infektologii, přičemž součástí kurzu budou přednášky věnované problematice akutních a horečnatých stavů, respiračním infekcím, infekčním exantémovým nákazám, uzlinovému syndromu a neuroinfekcím. Určeno pro infektology, pediatry, praktické lékaře pro děti a…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
6. června 2020
AKCE
IPVZ

Morfologický kurz parazitologie: diagnostika krevních parazitů

Plzeňský kraj

Cílem mikroskopického kurzu je získání praktických zkušeností s mikroskopií malarických plazmódií a ostatních krevních parazitů. Vzdělávací akce je pořádána ve spolupráci s Katedrou mikrobiologie IPVZ. Určeno pro parazitology, mikrobiology, infektology.

Místo konání:
Plzeň, Alej Svobody 1655/76, LF UK
Kraj:
Plzeňský kraj
8. června 2020
AKCE
IPVZ

Specializační kurz – Radiační ochrana

Praha

Systém a požadavky radiační ochrany při řešení otázek spojených s problematikou působení ionizujícího záření na zdraví člověka. Určeno pro lékaře ve specializační přípravě ve vybraných oborech.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
9. června 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Uzavřená sebezkušenostní skupina X.

Praha

Závěr prvního roku sebezkušenostního programu. Prezentace sebereflexivní práce ve skupině. Určeno pro lékaře klinických oborů zařazených do specializační přípravy k nástavbové atestaci z psychosomatické medicíny. Uzavřená skupina.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha