Olivova dětská léčebna zahájila svoji činnost již roku 1896 a je považována za nejstarší zdravotnické zařízení tohoto typu nejenom v Čechách, ale i v Evropě. I přes úctyhodný věk se stále vyvíjíme a zdokonalujeme, abychom dostáli neskromnému cíli, který je neměnný – zdraví našich dětí.

Olivova dětská léčebna poskytuje léčbu pacientům s onemocněním respiračního a pohybového ústrojí, refluxní chorobou jícnu, věnujeme se léčbě nadváhy a obezity a recentně i péči o děti s atopickým ekzémem při indikaci dermorespirační syndrom. Provozujeme ambulanci pneumologickou, kterou vede pneumolog, MUDr. Petr Koťátko z VFN Praha, obezitologickou se zaměřením na léčbu obezity a nadváhy a nutriční a psychologickou poradnu. V roce 2019 jsme zahájili úspěšnou spolupráci s obezitoložkou MUDr. Jitkou Kytnarovou, Ph.D, z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK v Praze, děti s atopickým ekzémem u nás léčí MUDr. Iveta Tomšíková z Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Ambulance jsou k dispozici jak hospitalizovaným dětem, tak externím pacientům.

Maximálně profesionální pro klientský přístup, odborný růst lékařů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a v neposlední řadě i otevřená a moderními prostředky vedená komunikace s veřejností nám pomáhají k dosahování mety nejvyšší, pomáhat dětským pacientům na cestě ke zdraví.

V říjnu spouštíme, v rámci kompletního rebrandingu, nový, uživatelsky příjemný a přehledný web, jehož cílem je přinášet maximum informací o všech u nás léčených indikacích, postup při léčení a též instrukce, co dělat po propuštění z léčebny. Odborné a hlavně ověřené vysvětlení medicínských pojmů bude obsahovat Oliwiki, samostatná záložka webu (Wikipedia Olivovny).

Naše léčebna má v plánu nadále rozšiřovat a zkvalitňovat služby, a proto ve svých řadách uvítáme dětské lékaře, lékařky. Nově příchozí čeká přátelský kolektiv a smysluplná práce, která je radostí i výzvou zároveň.