Vividus Medical v Brně je moderní zařízení dlouhodobé lůžkové ošetřovatelské péče. Protože překladem latinského slova Vividus je sousloví „plný života“, stanovilo si toto zdravotnické zařízení 5 základních hodnot, podle nichž směřuje ošetřovatelskou péči trochu jinam, než na co je běžné české zdravotnictví zvyklé. „Být místem chutí, čistoty, specializace, úcty a zájmu nás zavazuje k poskytování služeb vysokého standardu, od péče ošetřovatelské, přes nutriční poradenství a důkladnou rehabilitaci až po velmi individuální přístup k pacientům.“ říká Mgr. Hana Cahová, ředitelka Vividus Medical.

Zařízení poskytuje kapacitu 90 lůžek na dvou totožných odděleních.

Přijímá pacienty v rekonvalescenci, po operacích a úrazech, nebo pacienty po těžkých onemocněních, jejichž stav vyžaduje neustálou ošetřovatelskou péči či rehabilitaci, kterou nejsou schopni jejich blízcí zvládnout v domácím prostředí.

O pacienty se stará tým sester a ošetřovatelů, fyzioterapeutů a ve všední dny dopoledne také lékaři.

Přestože se jedná o zdravotnické zařízení, spolupráce s dalšími organizacemi (např. dobrovolnická centra, canisterapie apod.) umožňuje vytvářet atmosféru rodinného prostředí i zde, čímž Vividus naplňuje svoje další a ty nejdůležitější hodnoty, kterými jsou úcta a zájem o pacienta.