Poskytujeme péči v oboru kardiologie v soukromém zdravotnickém zařízení v centru Ostravy. Naše kardiologická ambulance v současné době zaměstnává 4 lékaře, 4 zdravotní sestry, 1 zdravotní techničku a 1 biomedicínského inženýra. 

Máme široké portfolio ambulantních výkonů, zahrnující EKG, ambulantní monitorování krevního tlaku, holter EKG, ergometrii, měření kotníkových tlaků a rychlosti pulzové vlny, screening spánkové apnoe, echokardiografii, ultrazvuk břicha a měkkých tkání a kontroly kardiostimulátorů.

Samozřejmostí je i ambulantní stanovení hladin biomarkerů – NT-proBNP, D-dimerů, troponinu I, INR.

Pracoviště má mnohaleté zkušenosti s prováděním mezinárodních randomizovaných klinických studií, například Pegasus, Themis, Figaro/Fidelio a další.
Aktuálně ukončujeme projekt Emp-Activity.

Ve stejné budově se kromě našich ordinací nachází 2 ambulance praktického lékaře, gynekologie, psychiatrie a krajská adiktologická poradna, ortopedie, rehabilitace, odběrová místnost laboratoří SPADIA a lékárna.

Pokud máte zájem se přidat do našeho týmu, neváhejte nás kontaktovat nebo navštívit přímo v Ostravě.
Budeme se těšit na setkání s Vámi!