Domov sv. Karla Boromejského vznikl na podzim roku 1996 jako sesterské zařízení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Pod Petřínem a slouží nemocným seniorům jako zázemí lůžek následné péče, sociálních odlehčovacích služeb a denního stacionáře.

Přijímáme pacienty jak z nemocnic, tak z domácí péče na doléčení po akutním stavu, na stabilizaci a zlepšení soběstačnosti a podle možnosti k návratu domů nebo do trvalého zařízení. Odlehčovací lůžka umožňují krátkodobý odpočinek pečujícím rodinám.
Zdravotnický i ostatní personál dlouhodobě udržuje přátelské pracoviště s hezkými vzájemnými vztahy a laskavý přístup k pacientům vytváří prostředí, kde je všem dobře. Dokazuje to stále vysoký počet žadatelů o umístění a také nesčetné prosby pacientů i rodin, aby tu jejich blízcí mohli zůstat co nejdéle. Většina našich zaměstnanců u nás pracuje dlouhodobě a pokud jim v tom nebrání nějaké oprávněné důvody, neodcházejí jinam. Pozitivní zpětná vazba na službu Domova je znát také ze spousty poděkování, které dostáváme od rodin našich nemocných.

Pacientům poskytujeme kvalitní lékařskou, ošetřovatelskou, aktivizační i kulturní péči. Do této služby jsou také zapojeny na všech pracovištích ženy ve výkonu trestu jako pomocné síly v úklidu, ale také po absolvování sanitářského kurzu v přímé péči u nemocných. Mají k seniorům hezký vztah a ti jim vracejí ochotnou službu svou vděčností. Dostávají tak šanci na užitečné prožití této doby a na změnu svých postojů a názorů, z čehož máme všichni radost.

Je tu opravdu prostředí vzájemné služby, úcty, propojenosti a hezké spolupráce.