Nemocnice Plzeňského kraje jsou lůžková zdravotnická zařízení vlastněná Plzeňským krajem, která poskytují zdravotní péči na většině jeho území s 320 tisíci obyvateli. Jedná se o čtyři nemocnice akutní péče v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech a Stodu a dvě nemocnice následné péče v Horažďovicích a Plané na Tachovsku. Nemocnice nabízí ideální kombinaci moderního přístrojového vybavení a zázemí, poklidné rodinné atmosféry a zkušeného empatického personálu.

Skupina poskytuje akutní péči v základních lékařských oborech, mezi které patří chirurgie, vnitřní lékařství (interní), dětské lékařství (pediatrie), gynekologie včetně porodnictví a anesteziologicko- -resuscitační a intenzivní péče určená pacientům v přímém ohrožení života nebo se selháváním základních životních funkcí. Klatovská nemocnice, jako druhá největší multioborová nemocnice v kraji, pak nabízí i specializované obory, například neurologii, ortopedii, oftalmologii (oční) aj. Všechny nemocnice Skupiny poskytují rovněž následnou a dlouhodobou péči včetně rehabilitace.

Nemocnice mají 1100 lůžek. Z toho je 580 standardních a 53 náleží intenzivní péči. Ostatní slouží následné péči a v menší míře i jako sociální lůžka. Standardní lůžka jsou většinou umístěna ve dvou- a třílůžkových pokojích. Nemocnice provozují 149 ambulancí a odborných poraden. Operační obory využívají celkem 19 operačních sálů, z nichž jeden je určený výlučně pro oční operace a tři slouží gynekologům pro operativně vedené porody nebo ryze ženské operace.

Domažlická nemocnice
Nemocnice v Domažlicích zajišťuje lékařskou péči v nejdůležitějších medicínských oborech, jejichž nabídka je v příhraničním, a od krajské metropole vzdáleném, regionu velmi důležitá. Pro obyvatele Chodska a úpatí Českého lesa se totiž jedná o jedinou časově dostupnou základní nemocniční péči. Má k dispozici 196 lůžek. Z toho je 131 standardních a 10 intenzivních. Zařízení provozuje 20 vlastních ambulancí a odborných poraden a dalších sedm ambulancí provozují přímo v objektu nemocnice soukromí poskytovatelé. Nemocnice je držitelem certifikátu ISO 9001:2015. Součástí nemocničního areálu je heliport pro přistávání vrtulníku záchranné služby. V Domažlické nemocnici pracuje 379 zaměstnanců (přepočtený stav). Z toho je 48 lékařů a 245 nelékařských zdravotníků, zejména sester (163).
www.domazlice.nemocnicepk.cz

Klatovská nemocnice
Klatovská nemocnice je rozsahem zdravotní péče, počtem lékařských oborů i personálu největší nemocnicí Skupiny NPK a po plzeňské fakultní nemocnici druhou největší multioborovou nemocnicí v Plzeňském kraji. Nejenže slouží obyvatelům druhého největšího města, ale zároveň je centrem zdraví pro jeden z největších okresů v zemi a také pro významnou turistickou oblast Šumavu. Nemocnice má 311 lůžek. Z toho je 235 standardních a 26 intenzivních. Zařízení provozuje 51 ambulancí a odborných poraden v rozsáhlém spektru specializací. V Klatovské nemocnici v závěru roku 2022 pracovalo 778 zaměstnanců, z toho 125 lékařů a 551 nelékařských zdravotníků včetně 383 sester.
www.klatovy.nemocnicepk.cz

Rokycanská nemocnice
I když je Rokycanská nemocnice blízko krajskému městu, má pro svůj region z mnoha hledisek velký význam. Například ambulantní trakt supluje polikliniku nebo velké lékařské domy, jaké jsou obvyklé v okresních městech, ovšem v Rokycanech nejsou. A pro severní cíp okresu je jedinou časově dostupnou nemocnicí. Nemocnice má 147 lůžek. Z toho je 88 standardních a 9 intenzivních. Nemocnice provozuje 33 ambulancí a odborných poraden. V Rokycanské nemocnici pracuje 294 zaměstnanců (přepočtený stav). Z toho je 51 lékařů a 168 nelékařských zdravotníků např. sester (113).
www.rokycany.nemocnicepk.cz

Stodská nemocnice
Stodská nemocnice leží zhruba 20 kilometrů západně od Plzně a zajišťuje nemocniční péči nejen pro své nejbližší okolí, ale i pro okres Tachov, kde nemocnice akutní péče na počátku milénia zanikla. Pro obyvatele Tachovska je tedy nemocnice ve Stodu stěžejním nemocničním zařízením. Nemocnice má 201 lůžek. Z toho je 126 standardních a 8 intenzivních. Zařízení dále provozuje 37 ambulancí a odborných poraden. Ve Stodské nemocnici pracuje 356 zaměstnanců (přepočtený stav). Z toho je 56 lékařů, 159 sester a 78 dalších nelékařských zdravotníků.
www.stod.nemocnicepk.cz