SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ EXPOZICE LÁZEŇSTVÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH UMOŽNÍ NAHLÉDNOUT DO 17. STOLETÍ I DÁLE. Od 17. 11. 2018 je otevřena stálá expozice lázeňství v Janských Lázních a to v krásné historické budově Sokolovna z roku 1872, která byla dříve známá jako Lázeňská dvorana.

Realizace je uskutečněna díky projektu s názvem „Po stopách lázeňství v Janských Lázních a Szczawno-Zdrój“, který je spolufinancován z Fondu mikroprojektu v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020.

Trvalá výstava přiblíží historii česko-polského lázeňského regionu a představí některé historické artefakty. Projekt propojil střediska v Janských Lázních a v Szczawno-Zdróji, která jsou od sebe vzdálena pouhých 60 km.

Na polské straně bude od 15. 12. 2018 zpřístupněna historicko-naučná stezka městem, jejímž smyslem je prohloubit znalosti o lázeňství v Szczawno-Zdróji a o partnerských Janských Lázních.

Hlavním cílem projektu je posílit povědomí o lázeňství na česko-polské hranici a zvýšit atraktivitu turistického ruchu v pohraničí.