Městská nemocnice Čáslav prochází nyní velmi důležitým obdobím, kdy se připravuje k akreditaci. Jedná se o akreditaci na specializační vzdělávání lékařů, kterým by akreditace pomohla v přípravě k atestaci. Nemocnici pomůže akreditace ke stabilizaci personálu, nabídky ještě kvalitnějších služeb a pomoci jejím pacientům, případně také přilákání dalšího lékařského personálu.

Městská nemocnice Čáslav je příspěvkovou organizací Města Čáslav.
Nemocnice poskytuje zdravotní služby v zájmu občanů města a vymezené spádové oblasti, poskytuje sociální služby, zajišťuje činnost transfuzní služby. Městská nemocnice Čáslav je tzv. čtyř oborovou nemocnicí – interna, chirurgie, dětské a porodnice s gynekologií. Mimo to tato nemocnice zabezpečuje péči pro pacienty na lůžkách následné péče, rehabilitačním oddělení a na radiologickém oddělení.

Městská nemocnice Čáslav prochází nyní velmi důležitým obdobím, kdy se připravuje k akreditaci. Získáním akreditace by byl pro nemocnici velký posun, který by vedl ke stabilizaci personálu, nabídky ještě kvalitnějších služeb a pomoci jejím pacientům. Nemocnice je nyní v řízení o získání akreditace na specializační vzdělávání lékařů, kterým by toto pomohlo v přípravě k atestaci a nemocnici k přilákání dalšího lékařského personálu.

Slovo ředitele
Vážení pacienti, vážení návštěvníci,
nabízíme Vám kvalitní zdravotní péči v rozsahu služeb regionální, městské nemocnice. Je pro nás důležité vyvážit odbornou péči na profesionální úrovni s lidským přístupem a pochopením pro Vaše zdravotní problémy. Naše nemocnice je vybavena na nadstandardní úrovni, trvale se snažíme prohlubovat pozitivní, přátelské prostředí, dá se říci téměř rodinné. Prioritou je dobrá profesionální komunikace s pacientem a jeho blízkými, včetně dostatečné informovanosti o léčbě.
Vize a cíle
• Naším prvořadým cílem je trvale zvyšovat kvalitu zdravotní péče, která musí být komplexní, bezpečná a směřovaná ke
spokojenému pacientovi.
• Stálá podpora zaměstnanců v odborném růstu a vzdělávání.
• Zlepšování systému objednávání a zkracování čekacích lhůt.
• Zavádění moderních léčebných metod a postupů.
• Pořízení nových technologií.
• Zajištění ekonomické stability.
• Rozvoj doplňkových a komerčních činností.
• Rekonstrukce komunikací v areálu nemocnice.
• Rozšíření parkovacích prostor.
• Úprava parkových ploch.
• Nový orientační systém.