Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

Přehled událostí

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
..
..
region_allMoravskoslezský krajMoravskoslezský krajZlínský krajZlínský krajJihomoravský krajJihomoravský krajPardubický krajPardubický krajkraj Vysočinakraj VysočinaJihočeský krajJihočeský krajPlzeňský krajPlzeňský krajKarlovarský krajKarlovarský krajkraj Prahakraj PrahaStředočeský krajStředočeský krajKrálovéhradecký krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajLiberecký krajÚstecký krajÚstecký krajOlomoucký krajOlomoucký krajMoravskoslezský krajZlínský krajJihomoravský krajPardubický krajkraj VysočinaJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajkraj PrahaStředočeský krajKrálovéhradecký krajLiberecký krajÚstecký krajOlomoucký kraj
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1. prosince 2018 - 31. prosince 2018
Lékaři

Mimořádný e-kurz – Základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb

IPVZ

Cílem kurzu je seznámit se základy práce s osobními údaji při poskytování zdravotních služeb. Kurz obsahuje tři lekce shodné struktury. Průchod studijními materiály je podmínkou splnění dané lekce, za splnění lekce získáváte vždy odznak. Pokud obdržíte tři odznaky za splnění jednotlivých lekcí a úspěšně absolvujete závěrečný test, získáváte certifikát za absolvování kurzu. Certifikát vám zašleme. Komunikačním prostředím e-kurzu je společné diskuzní fórum účastníků e-kurzu. Evaluačním nástrojem je dotazník pro zpětnou vazbu.
zobrazit detail

Místo konání: Internetové vzdělávání
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51597-mimoradny-e-kurz-zaklady-prace-s-osobnimi-udaji-pri-poskytovani-zdravotnich-sluzeb?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr
1. prosince 2018 - 31. prosince 2018
Lékaři

E-kurz – Oční problematika pro všeobecné praktické lékaře

IPVZ

Student si zopakuje základní anatomické poznatky a vyšetřovací metody v oblasti očního lékařství. Naučí se a osvěží si základní patologické jednotky v očním lékařství, zvláště jejich etiopatogenezi, klinické projevy, diagnostiku a terapii. Osvojí si základní diferenciální diagnostiku nejčastějších očních patologických symptomů. Naučí se oční příznaky celkových chorob a profesionální poškození oka. Porozumí posuzování pracovní neschopnosti u nejčastějších očních chorob z pohledu praktického lékaře. Měl by se umět orientovat v základní farmakoterapii očních chorob. Seznámí se s postupy první pomoci u akutních očních stavů. E-kurz odpovídá 24 hodinám prezenční výuky.
zobrazit detail

Místo konání: Internetové vzdělávání
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51505-e-kurz-ocni-problematika-pro-vseobecne-prakticke-lekare?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr
1. prosince 2018 - 31. prosince 2018
Lékaři

E-kurz – Resuscitační a postresuscitační péče o novorozence

IPVZ

Kurz je zaměřen především na prohloubení teoretických znalostí, které posluchačům umožní efektivní zvládnutí praktických situací, se kterými se mohou při poskytování zdravotní péče novorozencům setkat. Tento kurz zajímavou a efektivní formou obohacuje jak lékaře, tak nelékařské profese v oblasti resuscitace novorozenců a následné péče o tyto děti. Umožní jim nejen shrnutí poznatků, které získali ve své dosavadní praxi, ale umožní jim rozšířit je o nové pohledy, přístupy a poznatky pomocí interaktivního kurzu. Pro podrobnější informace odkazujeme na učebnice a jiné výukové texty uvedené v seznamu literatury. Závěrečný test je zaměřen na prověření úrovně znalostí získaných v tomto kurzu. E-kurz je obohacením studia problematiky resuscitace a post-resuscitační péče o novorozence. E-kurz odpovídá 25 hodinám prezenční výuky.
zobrazit detail

Místo konání: Internetové vzdělávání
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51517-e-kurz-resuscitacni-a-postresuscitacni-pece-o-novorozence?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr
1. prosince 2018 - 31. prosince 2018
Lékaři

E-kurz – Kožní problematika pro praktické lékaře

IPVZ

Absolvent e-kurzu bude znát definici dermatomykóz, jejich klinické projevy a nejčastější mykotická onemocnění. Bude se orientovat v diagnostice dermatomykóz. Bude umět navrhnout terapii dermatomykóz. Bude obeznámen s diagnostikou, laboratorními vyšetřeními a diferenciální diagnózou kandidóz. Bude schopen navrhnout terapii kandidóz. Zopakuje si klasifikaci a klinický obraz dermatofytóz. Bude znát laboratorní vyšetření, diagnostiku a diferenciální diagnózu dermatofytóz. Bude schopen aplikovat v praxi informace o terapii dermatofytóz. E-kurz odpovídá 30 hodinám prezenční výuky.
zobrazit detail

Místo konání: Internetové vzdělávání
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51509-e-kurz-kozni-problematika-pro-prakticke-lekare-?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr
1. prosince 2018 - 31. prosince 2018
Lékaři

E-kurz – Lícní nerv

IPVZ

Obsah e-kurzu je zaměřen na nejdůležitější aspekty projevů obrny mimických svalů, její diferenciální diagnostiky a dostupných vyšetřovacích metod. Současně přehledově rozebírá aktuální možné léčebné postupy. Absolvent e-kurzu získá teoretické znalosti v oblasti anatomie lícního nervu, patofyziologie lícního nervu, vyšetřovací metody, symptomatologie obrny lícního nervu, diferenciální diagnostiky obrny mimického svalstva, léčby obrny lícního nervu. E-kurz odpovídá 25 hodinám prezenční výuky.
zobrazit detail

Místo konání: Internetové vzdělávání
Kontakt: Petra Trojanová, tel: 271 019 227, email: trojanova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51513-e-kurz-licni-nerv?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr
10. prosince 2018 - 14. prosince 2018
Lékaři

Kurz – Aktuální otázky v intenzivní medicíně

IPVZ

Novinky v intenzivní medicíně. Kurz pořádá Katedra AIM IPVZ společně s Výukovým pracovištěm IM IPVZ se sídlem v Ostravě.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51430-kurz-aktualni-otazky-v-intenzivni-medicine?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
11. prosince 2018
Lékaři

Kurz – Technika operačních postupů v hrudní chirurgii

IPVZ

Diagnostické výkony v hrudní chirurgii, mediastinoskopie, torakoskopie, chirurgické přístupy do hrudníku, torakotomie, sternotomie, technika plicních resekcí, výkony na velkých dýchacích cestách.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, III. chirurgická klinika l. LF UK, knihovna kardiochirurgie 1. patro, spojovací chodba uzel C – D (náhradní možnost zasedací místnost III. chir. kl., přízemí, chodba mezi uzly C-D, proti ambulanci III. chir. kl. č. 2), kraj Praha
Kontakt: Jana Hartmanová, tel: 261 092 443, email: hartmanova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51295-kurz-technika-operacnich-postupu-v-hrudni-chirurgii?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
11. prosince 2018
Lékaři

Kurz – Farmakologický den pro revizní lékaře – novinky v klinické farmakologii

IPVZ

Seznámení s rozvojem oboru s ohledem na aktuální stav revizního lékařství.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50894-kurz-farmakologicky-den-pro-revizni-lekare-novinky-v-klinicke-farmakologii?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
12. prosince 2018
Lékaři

Kurz – Dítě ohrožené prostředím – zanedbávané, týrané a zneužívané dítě

IPVZ

Východiskem kurzu bude rozbor rizikových faktorů vztahové patologie, možnosti jejich včasné detekce a možností primární prevence. Probírány budou psychické poruchy související se špatným zacházením, krátkodobé a dlouhodobé následky vč. jejich případného soudně-znaleckého hodnocení, Krátká část programu bude věnována Munchausenově syndromu by proxy. V programu je i nástin možností intervence (od sociálně-právních zásahů a jejich možností až po specializovanou psychoterapii u sexuálně zneužívaných dětí).
zobrazit detail

Místo konání: Plzeň, Alej Svobody 80, Psychiatrická klinika FN Plzeň, Plzeňský kraj
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51427-kurz-dite-ohrozene-prostredim-zanedbavane-tyrane-a-zneuzivane-dite?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr Plzeňský kraj
12. prosince 2018 - 14. prosince 2018
Lékaři

Specializační kurz – Fyzikální terapie

IPVZ

Rozdělení fyzikální terapie a účinky fyzikálních podnětů na organismus. Elektroterapie, termoterapie, pulzní magnetické pole, mechanoterapie, léčba světelným zářením, hydroterapie, racionální aspekty předpisu fyzikální terapie.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ, kraj Praha
Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, email: charova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51125-specializacni-kurz-fyzikalni-terapie?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
12. prosince 2018
Lékaři

Specializační kurz – Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

IPVZ

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykové nemoci.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Alena Vávrová, tel: 261 092 455, email: vavrova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51038-specializacni-kurz-prevence-skodliveho-uzivani-navykovych-latek-a-lecba-zavislosti?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
13. prosince 2018 - 14. prosince 2018
Lékaři

Specializační kurz – Vaginální extrakční operace

IPVZ

Kurz je zaměřen na výuku a nácvik porodnických extrakčních operací, porodnických kleští a vacuumextraktoru. Obsahuje teoretický a praktický modul. V teoretické části budou lékaři seznámeni se základní anatomií porodních cest, konstrukcí a principem extrakčních operací, indikacemi, podmínkami a kontraindikacemi extrakčních operací. Praktický modul bude obsahovat nácvik extrakčních operací na simulátorech.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157, Kongresové centrum ÚPMD, kraj Praha
Kontakt: Milena Keslová, tel: 261 092 457, email: keslova@ipvz.cz
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51034-specializacni-kurz-vaginalni-extrakcni-operace?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
14. prosince 2018
Lékaři

Kurz – Internistický den – aktuality v interně

IPVZ

Novinky ve vnitřním lékařství.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Alena Vávrová, tel: 261 092 455, email: vavrova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/50968-kurz-internisticky-den-aktuality-v-interne?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
14. prosince 2018 - 16. prosince 2018
Lékaři

Mimořádný kurz podiatrie – II. část

IPVZ

Komplexní péče o nohu konzervativní cestou. Historie oboru, legislativa, refresh v anatomii, ortopedii a traumatologii a dalších oborech. Účastníci budou proškoleni v orthonyxii, biomechanice nohy a nových vyšetřovacích metodách, podologii, kalceotice a dalších souvisejících oborech. Součástí kurzu je i praktický výcvik ve výrobě individuálních pomůcek s cílem korekce deformit prstců a nehtů. III. a IV. část kurzu se bude konat na jaře 2019 a bude ukončena testem a ústní zkouškou.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, email: charova@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51537-mimoradny-kurz-podiatrie-ii-cast?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
18. prosince 2018
Lékaři

Kurz – Uzavřená sebezkušenostní skupina IV.

IPVZ

Jedná se o uzavřený cyklus 4 podzimních akcí. Zážitek sebezkušenostní, důraz na rodinu a získání kompetencí pro psychosomatickou intervenci. Kurz odpovídá požadavkům vzdělávacího programu psychosomatická medicína a na základě jeho absolvování lze splnit předepsanou část vzdělání.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 8, Ústavní 91, Psychiatrická nemocnice, katedra psychiatrie, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51305-kurz-uzavrena-sebezkusenostni-skupina-iv-?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha
18. prosince 2018 - 20. prosince 2018
Lékaři

Kurz kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG

IPVZ

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů. Klasifikace a číselníky popisující funkční stav, zdravotní intervence, zdravotnické prostředky a léčivé přípravky, Struktura a principy CZ- DRG, Metodiky v CZ- DRG. Legislativa a dokumentace. Vykazování zdravotní péče. Praxe kódování diagnóz.
zobrazit detail

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF, kraj Praha
Kontakt: Andrea Malá, tel: 261 092 442, email: mala@ipvz.cz, fax: 261 261 860
URL: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51606-kurz-kodovani-zdravotnich-sluzeb-referencni-kodovani-v-systemu-cz-drg?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

cela_cr kraj Praha