Mimořádný kurz – Kurz pro antibiotické konziliáře

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 21. února 2020 | 08:00
  • Konec: 22. února 2020 | 00:00
  • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  • Kraj: Praha
Praha
Cílem dvoudenního mezioborového kurzu je poskytnout posluchačům aktuální informace z klinické mikrobiologie, infekčního lékařství, farmakologie a klinické farmacie, které využijí při racionální antibiotické preskripci a konziliární činnosti v rutinní nemocniční praxi. Účastník kurzu se seznámí s nejčastějšími klinickými situacemi a problémy, které vyžadují "antibiotické konzilium", jejich optimálním řešením a s praktickými poznatky a zkušenostmi jednotlivých přednášejících. Součástí kurzu budou dále sdělení věnovaná širší diferenciální diagnostice horečnatých a zánětlivých stavů, praktickým zkušenostem s antibiotickým stewardshipem, nozokomiálním infekcím, antibiotické rezistenci v ČR a EU a novým antibiotikům a jejich pozici v klinické praxi. Určeno pro klinické mikrobiology, infektology, farmakology a klinkcé farmaceuty, kteří se věnují racionální antibiotické preskripci.

Kontakt: , tel: 261 092 455, e-mail: vavrova@ipvz.cz

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/54304-mimoradny-kurz-kurz-pro-antibioticke-konziliare?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

2. března 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Akutní a chronická průjmová onemocnění v klinické praxi

Praha

Dvouhodinový kurz vychází z úspěšné celodenní akce a klade si za cíl seznámit ambulantní lékaře s racionálním diagnosticko-terapeutickým přístupem k pacientům s průjmovým onemocněním. Absolvent kurzu bude seznámen s vhodnou indikací laboratorních vyšetření, nejčastějšími komplikacemi a doporučenými léčebnými postupy a diferenciální diagnostikou infekčních průjmů. Určeno pro všeobecné praktické…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
2. března 2020
AKCE
IPVZ

Supervizní seminář – Základy systematické psychoterapie

Praha

Každý účastník si připraví jeden případ psychoterapie k přednesení ostatním účastníkům. Skupinová supervize, účast ostatních v diskusi. Určeno pro lékaře (psychiatry) a klinické psychology (psychology ve zdravotnictví) v přípravě ke specializaci v systematické psychoterapii.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
2. března 2020
AKCE
IPVZ

Kurz – Blok morfologie, fyziologie a embryologie člověka II

Praha

Základy obecné teratologie. Teratogenní účinky léčiv. Vývoj mezodermu a vývoj chordy (notogeneze). Extraembryonální struktury zárodku. Vývoj amnia. Vývoj placenty, pupečníku a stavba donošené placenty. Funkce placenty. Obecná stavba trávicí trubice. Stavba a funkce žaludku, střeva, jater, pankreatu a žlučníku, žlučové cesty. Vývoj trávicí trubice. Žaberní aparát zárodku a vývoj faryngu. Vývoj…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
2. března 2020
AKCE
IPVZ

AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody – Úvodní medicínský modul

Praha

Vnitřní lékařství a příbuzné obory (diabetologie, endokrinologie, nefrologie, kardiologie, gastroenterologie, revmatologie, pneumologie, geriatrie, alergologie a klinická imunologie). Onkologie. Infekční lékařství. Klinická farmakologie. Pediatrie (včetně neonatologie a dalších specializací). Gynekologie a porodnictví (včetně reprodukční fyziologie, gravidity, perinatologie, prenatální péče,…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha