Prodej / Pronájem

Hledám zaměstnání

ZvZ emailem ZDE

Kalendář akcí

Prijme lekára

31. srpna 2017
NÚSCH, a.s.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď lekára na:

Oddelenie diagnostiky a intervenčnej rádiológie

Požadované predpoklady
- absolvent VŠ vzdelanie II. stupňa (LF),
- špecializačná skúška v odbore rádiológia,
- prax v endovaskulárnej liečbe vítaná,
- komunikatívnosť, flexibilita,
- morálna bezúhonnosť,
- aktívna znalosť anglického jazyka vítaná.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalostiach a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace zasielajte písomne alebo e-mailom na adresu:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Odbor ľudských zdrojov, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Informácie na t. č. 02/59320242 p. Mgr. Orlíková Mária, e-mail: maria.orlikova@nusch.sk