Nemocnice ve Stodu se mění před očima. Od roku 2015 se postupně rozšiřuje a prochází průběžnou modernizací. Vždy je však kladen důraz na to, aby byl zachován punc rodinné nemocnice, kde uzdravuje jak zkušený personál a moderní léčebné metody, tak i klidné prostředí.

Nemocnice

Zařízení patřící do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje a leží zhruba 20 kilometrů západně od Plzně. Slouží nejen pro obyvatele této oblasti a jižního Plzeňska, ale i pro okres Tachov, kde nemocnice akutní péče chybí. Zároveň ve Stodu vyhledává péči i řada obyvatel Plzně. Nemocnice nabízí péči v nejdůležitějších medicínských oborech - chirurgie, vnitřní lékařství, ARO, intenzivní medicína, pediatrie a gynekologie. Dále poskytuje následnou péči i léčebnou rehabilitaci. Komplement tvoří radiodiagnostické odd. a klinické laboratoře a lékárna.

Zařízení dále provozuje 35 ambulancí a odborných poraden. K dispozici jsou tři chirurgické operační sály, pracoviště sterilizace, dva porodní boxy a gynekologický operační sál.

Nemocnice má 195 lůžek. Z toho je 120 standardních, 8 intenzivních a 67 následné péče a sociálních. Pracuje zde 358 lidi (přepočtený stav). Z toho je 55 lékařů a 238 nelékařských zdravotníků a z nich hlavně sester (159). Stodská nemocnice letos pořizuje přístrojové vybavení v hodnotě zhruba 100 milionů korun. Její předností je krátká dojezdová vzdálenost do Plzně.

Interní oddělení

Interní oddělení s neselektovaným příjmem nemocných poskytuje diagnostickou a léčebnou péči širokého spektra interních nemocí vč. odborností kardiologie, nefrologie, gastroenterologie, neurologie, plicní a poruchy metabolismu včetně diabetu.

Součástí oddělení je i jednotka intenzivní péče interní. Její vybavení umožňuje umělou plicní ventilaci, invazivní monitoraci centrálního žilního i arteriálního tlaku, dočasné kardiostimulace či plnou parenterální výživu. Na JIP jsou přijímáni pacienti s akutní problematikou kardiologickou, plicní, neurologickou, gastroenterologickou, šokovými stavy různé etiologie, aj.

Oddělení dále provozuje několik ambulancí a poraden vč. diabetologické, endokrinologické a dalších. Celé oddělení má vzdělávací akreditaci.

Kromě zajímavého mzdového ohodnocení a benefitů nabízí nemocnice společně s radnicí svým zaměstnancům z jiných regionů a jejich rodinám pomoc s hledáním bydlení nebo i práci pro rodinné příslušníky.

Více www.stod.nemocnicepk.cz