Projekt Centra duševní rehabilitace (CDR) v Berouně je unikátní nejen v České republice, ale i v kontextu celé Evropy. Je výrazem dlouhodobé snahy majitele skupiny AKESO, Sotiriose Zavalianise, zajistit komplexní péči v důstojném prostředí při využití nejmodernějších postupů a znalostí. Důležité je zachování komfortu, na který jsou lidé zvyklí v našich zařízeních.

Cílem projektu je naplnit hlavní vizi skupiny AKESO, tedy zaměření nejen na zdraví, ale zároveň i na lidský přístup a vstřícnost. To je v péči o duševní zdraví naprosto klíčové. Výjimečnost konceptu umožnila získat přední české odborníky, garanty vysoké kvality samotné péče o naše pacienty a její dlouhodobý rozvoj.

Centrum duševní rehabilitace je součástí Rehabilitační nemocnice Beroun, která patří k nejlépe vybaveným pracovištím svého typu v České republice. Disponuje týmem vysoce kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, který si zakládá na profesionalitě a na vstřícném přístupu. Rehabilitační nemocnice Beroun poskytuje kvalitní zdravotní a léčebnou péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Pro ně jsou k dispozici nadstandardně vybavené pokoje, moderní Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče, Oddělení následné péče, Artroskopické centrum a Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty.
Komplexní péče o duševní zdraví

Centrum duševní rehabilitace je připraveno tak, aby se stalo referenčním pracovištěm péče o duševní zdraví ve střední Evropě. Cílem je vybudovat excelentní síť regionálních služeb, která poskytuje komplexní péči o lidi žijící s duševním onemocněním či s rizikem rozvoje duševní nemoci. Poskytujeme i služby nadregionálního významu v podobě psychoterapeutických programů pro pacienty, kteří nemají dostupné odpovídající specializované služby. Do komplexu služeb patří rovněž nástroje telemedicíny.