Konference GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD, letos 8. června 2023, se s 20 letou tradicí stala platformou pro zvažování nových trendů i pro diskusní hledání přístupu k aktuálním problémům ve zdravotně sociální oblasti. Letos se zaměří na vztah pobytových zařízení a záchranné služby, chudoby či kognitivní poruchy a potřebné péče, pracovního stresu a duševního zdraví pečujících profesí, na přísliby a úskalí paliativní péče v pobytových zařízeních, na .... ale více se již do jednodenního programu opravdu nevejde!

Přijeďte se přesvědčit, odvézt si alespoň několik postřehů, a především přispět zvou zkušeností do diskuse. Letos jsme připravili hlavní témata:

Blok I.: NADĚJE A ÚSKALÍ PALIATIVNÍ PÉČE V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH - problémy a příklady dobré praxe
II. Blok: DOPAD CHUDOBY NA POSKYTOVÁNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
III. Blok: A KDO SE POSTARÁ O NÁS? - techniky regenerace

Navíc pro Váš názor vytváříme prostor u kulatého stolu a letos budeme diskutovat na téma „Meze deinstitucionalizace“, „Jak zlepšit komunikaci záchranné služby s pracovníky sociálních pobytových služeb“ a „Jak dál (s tématy bloku II.)“.

Těšíme se na Vás tentokrát v prostorách Červené auly Kampusu UJEP a příjemně červnovém Ústí nad Labem 8. června 2023!

Veškeré informace ke konferenci naleznete na https://gdsz.dtocz.cz/ .

Za pořadatele DTO CZ, s.r.o. a celý přípravný výbor Vás zve MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., odborný garant konference