Čtvrté patro budovy Nové interny Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. je po kompletní rekonstrukci. Slavnostně se otevřelo v pátek 14. května 2021 za účasti hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové (STAN) a radního pro oblast zdravotnictví Ing. Pavla Pavlíka (ODS). Slavnostní pásku si tentokrát přestřihli sami zdravotníci.

„V roce 2016 se započalo s rekonstrukcí dětského oddělení v pátém patře a chvíli poté jsme slíbili, že uděláme vše pro to, abychom v maximálně možné míře, kterou umožní stávající konstrukční možnosti budovy, provedeme rekonstrukci pavilonu interních oborů na úroveň zdravotnického provozu, který odpovídá dnešním potřebám a standardům. Toto jsme díky silné podpoře vlastníka nemocnice, trpělivosti personálu i pacientů a také především díky nadstandardně vstřícnému přístupu architekta a stavební firmy BDS Benešov zvládli. Zvládli jsme to výtečně, a práce bez větších potíží probíhaly podle harmonogramu i v době, kdy byla nemocnice plně podřízena nouzovému pandemickému režimu. Tímto krokem jsme naplnili slib, který jsme dali zaměstnancům i pacientům. Velké díky všem,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.

„Jsem rád, že rekonstrukce započatá před pěti lety došla ke zdárnému konci. Výsledkem je moderní pavilon, který odpovídá 21. století. Mé poděkování patří všem, kteří se na stavebních pracích podíleli. To znamená jak zaměstnancům nemocnice, tak externím dodavatelům,“ prohlásil radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

S pracemi ve čtvrtém patře interny se mohlo začít poté, kdy se loni v září odstěhovalo oddělení následné rehabilitace do nového pavilonu Komplexního rehabilitačního centra. „Rekonstrukce a modernizace se realizovala od konce loňského roku do letošního května a vše proběhlo bez komplikací, přestože přišla pro všechny náročná druhá vlna pandemie. Práce postupovaly stejně jako při ostatních patrech, která jsou již po kompletní opravě a nabízejí větší komfort pro personál i pacienty,“ uvedl technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba.

Kompletně se zrekonstruovaly rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, ústřední vytápění a podlahy, rozvodů počítačové sítě a medicinálních plynů. Prostory jsou klimatizované a pokoje jsou vybavené sociálním zařízením a novým nábytkem. Čtvrté patro má tedy nyní 28 lůžek, které v budoucnu budou sloužit pro interní oddělení. Opět se pracovalo za povozu, a tak děkujeme pacientům a personálu za trpělivost.

Obnovou čtvrtého patra skončila rozsáhlá rekonstrukce od suterénu až po páté patro, která trvala několik let. Na rekonstrukci výrazně přispěl Středočeský kraj jako majoritní vlastník nemocnice. Náklady na poslední etapu (4. patro včetně oprav schodiště) byly 27 milionů korun, 25 milionů korun hradil Středočeský kraj.