Klaudiánova nemocnice otevřela na jaře roku 2023 novou kuchyň. Ta vaří pod vedením soukromého provozovatele nejen pro zaměstnance, ale také pro všechny pacienty. Nová kuchyň přinesla zásadní zlepšení kvality stravy, lepší koordinaci, ale také zásadní změny pro nutriční terapeuty této mladoboleslavské nemocnice. Právě nutriční terapeut je zdravotník, který není příliš vidět, a proto mnoho lidí vůbec netuší, co jeho práce obnáší.

Obecně platí, že nutriční terapeuti v nemocnicích pracují na dvou základních pozicích: jako klinický nutriční terapeut nebo nutriční terapeut ve stravovacím provozu. Tím, že má provozovatel kuchyně v Klaudiánově nemocnici své vlastní nutriční terapeuty, ti nemocniční se mohou naplno věnovat své práci u pacientů. „My jsme se tak z nutričních terapeutů pracujících z větší části ve stravovacím provozu stali pouze klinickými nutričními terapeuty a můžeme čas, který jsme dříve trávili prací pro stravovací provoz, věnovat nutričním konziliím, edukacím, sestavování individuálních jídelních plánů i ambulantní činnosti,“ vysvětluje Michaela Štěrbová, nutriční terapeut Klaudiánovy nemocnice.

Klinický nutriční terapeut dochází za pacienty na oddělení, kde provádí nutriční konzilia, edukuje pacienty i jejich rodinné příslušníky ohledně jednotlivých diet a sestavuje individuální jídelní plány. Musí úzce komunikovat s lékaři i ošetřujícím personálem. Také může pracovat v odborných ambulancích, a to jak s lékařem, tak samostatně. Nutriční terapeut ve stravovacím provozu se zaměřuje na kontrolu kvality a teploty podávané stravy, podílí se na skladbě jídelníčků, dohlíží na hygienické předpisy, zajišťuje přípravu individuálních diet, komunikuje s kuchaři a ostatním personálem. Otevřením nové kuchyně se mladoboleslavští nemocniční nutriční terapeuti věnují práci pro pacienty.

V současné době v Klaudiánově nemocnici funguje nutriční ambulance a ambulance nutričních terapeutů. „Nutriční ambulance poskytuje péči převážně nutričně rizikovým pacientům, kteří nemohou přijímat stravu běžným způsobem. Spolu s nutričním terapeutem je v ní přítomen i lékař specialista, který může předepisovat přípravky enterální výživy (například Nutridrinky),“ vysvětluje nutriční terapeutka Štěrbová. V ambulanci nutričních terapeutů je přítomen pouze nutriční terapeut, který se zaměřuje na edukace pacientů s různým onemocněním (obezita, diabetes mellitus, pankreatitis apod.) a případné sestavování individuálních jídelních plánů. Do obou těchto ambulancí je možné se telefonicky objednat na číslech 602 626 381 nebo 326 743 811.

Příprava jídelníčku pro pacienty je velmi složitý a dlouhý proces, ve kterém se musí zohledňovat řada kritérií (pestrost, barevnost, možnost servírování, chuť pokrmu, návaznost jednoho dne na dny a týdny následující apod.). Strava musí také odpovídat nutričním hodnotám jednotlivých diet, které jsou uvedeny v dietním systému nemocnice. „V praxi to znamená, že všechny jídelníčky musí být propočítané a my víme kolik obsahují energie, bílkovin, tuků i sacharidů. V současné době v naší nemocnici funguje třítýdenní cyklus jídelních lístků. Ty jsme sestavili s ohledem na provoz naší nemocnice a kuchyň je dále používá,“ dodává Štěrbová.

Zajímavé například je, že velká škála již sestavených diet, umožňuje indikovat tu nejvhodnější dietu pro zajištění individuálních potřeb jednotlivých pacientů. Právě pacienti si často neuvědomují, že nemocniční strava je zcela přizpůsobena jejich zdravotnímu stavu. „Je třeba si položit otázku, jakou dietu má ten daný pacient indikovanou. Některé diety jsou opravdu specifické a vyžadují například úplnou absenci koření či dokonce soli. V tuto chvíli je velmi důležité vysvětlení dietního omezení právě nutričním terapeutem,“ dodává Štěrbová.

Obor, který se zabývá postupy léčebné výživy, se nazývá klinická výživa. „Problematika nutrice je mezioborovým problémem. Bohužel i přes významné pokroky ve znalostech této problematiky, je celosvětově, a tedy i v ČR, stále správná nutriční péče velkým problémem. Správná a včasná nutriční intervence je zásadní v řešení onkologických onemocnění, u stavů, kdy pacienti nemohou z různých důvodů přijímat potravu nebo je příjem potravy nedostatečný. I v ČR již máme dostatek dat o dopadu správné nutriční intervence na délku hospitalizace a komplikace související s operačním výkonem, chemoterapií či radioterapií, a tedy i na ekonomiku,“ vysvětluje primář interního oddělení Martin Polák.

Nepostradatelnou součástí týmu pečujícího o pacienty je právě nutriční terapeut. Jeho úloha je klíčová již na začátku hospitalizaci po identifikaci pacienta, u kterého je prokázáno riziko tzv. malnutrice, ale i v průběhu léčebného procesu, kdy je pacient těžce malnutriční a kdy se podílí na kalkulaci nutné energetické i nutriční potřeby konkrétního pacienta. Na druhé straně mají také klíčovou úlohu u pacientů s obezitou. Spolu s lékaři - nutricionisty jsou členy tzv. nutričního týmu, který udává strategii nutriční péče v daném zdravotnickém zařízení a tak významným způsobem přispívají je zdárnému výsledku léčení pacientů. Dlouhodobý nedostatek nutričních terapeutů bohužel nepřispívá ke zlepšení péče o pacienty. Péče o výživu pacienta dnes přitom značně pokročila: správná nutriční intervence může u pacienta urychlit proces hojení a zkrátit délku hospitalizace. Proto je nutriční terapeut nepostradatelnou součástí každého zdravotnického zařízení.