V Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov plánují další velkou investici ve svém areálu. Pod jednu střechu sjednotí všechny laboratoře. Nebude se stavět úplně nový pavilon, ale centrální laboratoře vzniknou dostavbou stávající budovy transfuzní stanice a hematologie.

"Vybudování centrálních laboratoří je součástí generelu nemocnice, který vedení představilo již před pěti lety. Je důkazem toho, že v této nemocnici se daří plnit slib vybudování moderní, logicky uspořádané a pro všechny po všech stránkách přívětivé nemocnice," uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.

Přístavbou jednoho patra nad pavilon hematologie se sjednotí oddělení mikrobiologie a biochemie. Ta nyní fungují každé v jiné budově. Mikrobiologie poblíž hematologie a biochemie má zázemí ve vstupním pavilonu u vrátnice.

To, že budou soustředěné všechny laboratoře na jednom místě, bude mít mnoho výhod jak pro personál, tak pro návštěvníky nemocnice. S tím souvisí i projekt potrubní pošty, se kterým se v brzké budoucnosti počítá. Vzorky se dostanou potrubní poštou pouze na jedno centrální místo, kde se roztřídí a postoupí k vyšetření dle požadavku.

"Činíme všechny kroky k tomu, aby pracovní prostředí bylo nejen moderní, ale ideálně postavené podle představ těch, kteří v něm pracují. V přípravě projektové dokumentace na centrální laboratoře sehráli velkou roli všichni tři primáři, biochemie Mgr Libor Kubošek, mikrobiologie MUDr. Marián Glasnák a hematologie MUDr. Petr Šrámek. Věřím, že se jim v novém bude skvěle pracovat a že budou spokojení," řekl MUDr. Mrva, předseda představenstva.

V současné době je zpracovaná architektonická studie na vybudování centrálních laboratoří. "Počítáme s tím, že do konce roku bude hotová projektová dokumentace a v závislosti na přidělení finanční investiční dotace bychom poté projekt realizovali," uvedl technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba.

Jaké budou náklady na vybudování centrálních laboratoří zatím nelze vyčíslit. "Víme, jak by pavilon měl vypadat, máme v tomto ohledu vše projednané s dotčenými orgány. Nejprve se teď musí dokončit projektová dokumentace, jejíž součástí je samozřejmě i výkaz, výměr a rozpočet stavby," podotkl PhDr. Jan Kolbaba.

Co se pak stane s opuštěnými laboratořemi je také jasnou součástí budoucí vize nemocnice. Do budovy u vrátnice bude soustředěna ambulantní péče - praktický lékař, plicní ambulance, diabetologie a oční. Prostory po těchto ambulancích budou sloužit oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče.