Klatovská nemocnice je rozsahem zdravotní péče, počtem lékařských oborů i personálu největší nemocnicí Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje a po plzeňské fakultní nemocnici druhou největší multioborovou nemocnicí v Plzeňském kraji. A nejen, že slouží obyvatelům druhého největšího města kraje, ale zároveň je centrem zdraví pro jeden z největších okresů v zemi a také pro významnou turistickou oblast Šumavu.

Tato skutečnost klade na nemocnici vysoké nároky jak na rozsah zdravotní péče, tak i na kvalitu a rychlost jejího poskytování. I to byl důvod, proč Plzeňský kraj postavil v roce 2012 zcela nový nemocniční komplex. Soustředí v sobě většinu medicínských oborů, jež byly do té doby roztroušeny v několika pavilonech. Nová budova nemocnice byla vybavena novými přístroji, které se ale obnovily a obnovují v řádech stovek milionů i v dalších letech. Navíc se ve snaze modernizace a rozšíření péče realizují (např. nový pavilon dialýzy a nefrologie otevřen 5.2024) a připravují další projekty. Jedním z nich je také nové křídlo hlavní budovy s lůžkovými odděleními, urgentním příjmem a zázemím pro klinické laboratoře. Místo v nové budově získá i pracoviště kostního metabolismu, které zajišťuje komplexní péči o pacienty se zaměřením na osteoporózu a metabolická onemocnění skeletu.

Hlavní spádovou oblastí nemocnice je celý okres Klatovy a přilehlá část jižního Plzeňska. Ve spádové oblasti nemocnice žije přes 90 tisíc obyvatel. Za specializovanou péčí ale dojíždí i pacienti z Domažlicka a přilehlých částí Jihočeského kraje.
Nemocnice v Klatovech nabízí péči v nejdůležitějších medicínských oborech, jako je chirurgie, vnitřní lékařství s řadou podoborů, pediatrie, gynekologie včetně porodnictví nebo ARO. Specializované odbornosti jsou ortopedie, ORL a chirurgie hlavy a krku, oční, plicní, neurologie, psychiatrie. Dále poskytuje multioborovou intenzivní péči včetně následné intenzivní péče a dlouhodobé ošetřovatelské intenzivní péče a v neposlední řadě i léčebnou rehabilitaci ambulantní i lůžkovou. Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení, nukleární medicína a odbor klinických laboratoří, kam patří klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, klinická imunologie a alergologie, hematologie a transfuzní pracoviště a pracoviště kostního metabolismu. Odborná pracoviště doplňují dvě lékárny, oddělení léčebné výživy a patologicko-anatomické oddělení.

Nemocnice má 311 lůžek. Z toho je 235 standardních, 26 intenzivních a 26 následné péče. Zbývajících 24 lůžek jsou lůžka sociální. Lůžka jsou umístěna v drtivé většině ve dvou- až třílůžkových pokojích. Zařízení dále provozuje 51 ambulancí a odborných poraden v rozsáhlém spektru specializací a to nejen v Klatovech ale i na odloučených pracovištích.

Nemocnice má k dispozici šest centrálních operačních sálů, k nimž patří pracoviště sterilizace, dále jeden sál pro oční operace a jeden pro gynekologické operace nebo operativně vedené porody. V jeho těsné blízkosti jsou velmi dobře vybavené porodní boxy. Nemocnice provozuje lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost, pro dospělé a pro neodkladné úrazové stavy a dále ústavní pohotovosti dalších oborů, například oční, ORL či gynekologické. V areálu nemocnice je heliport.

V Klatovské nemocnici v závěru roku 2023 pracovalo 786 zaměstnanců (přepočtený stav), z toho 131 lékařů a 558 nelékařských zdravotníků, zejména sester (391). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže desítkám studentů středních zdravotnických škol a univerzitních fakult.