Specializační kurz – Základy klinických laboratorních oborů – Základní kmen pro obory klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína – 7. část: Modul CHESTAT

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 11. listopadu 2019 | 00:00
  • Konec: 13. listopadu 2019 | 00:00
  • Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
  • Kraj: Praha
Praha
Základní statistické pojmy, exploratorní analýza, základní typy rozdělení, testy normality, transformace dat. Základy statistického uvažování, testy hypotéz. Statistické hodnocení diagnostické a terapeutické účinnosti laboratorních zkoušek. Statistické a programové prostředí R-plus. Vztah mezi kvantitativními proměnnými: korelace, lineární a nelineární regrese. Porovnání kvantitativních údajů. Kalibrace. One-point, lineární a nelineární kalibrace. Nejistota kalibračního modelu. Referenční intervaly a biologická variabilita. Protokol EP 5A – přesnost. Analýza rozptylu, analýza komponent rozptylu. Rozsah výběru, výzkumné plány, návrh experimentu. Aplikace statistiky při validaci a kontrole jakosti analytických metod. Přesnost, správnost, pravdivost výsledků lab. zkoušek. Znaky analytické metody. LOD a LOQ. Přehled statistických programů. Nejistota rutinního výsledku. Určeno pro klinické biochemiky (nelékaře), toxikology, bioanalytiky z jiných oborů.

Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, e-mail: charova@ipvz.cz

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52649-specializacni-kurz-zaklady-klinickych-laboratornich-oboru-zakladni-kmen-pro-obory-klinicka-biochemie-alergologie-a-klinicka-imunologie-klinicka-genetika-a-nukle?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

15. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Porodnické kleště I

Praha

Teoretický úvod k indikacím, podmínkám a technice klešťového porodu. Aktuální stav operace, komplikace a jejich řešení. Praktický výcvik techniky operace na trenažéru. Určeno pro lékaře s odbornou nebo specializovanou způsobilostí v oboru…

Místo konání:
Praha 4, Podolské nábřeží 157, ÚPMD, katedra gynek
Kraj:
Praha
15. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Základní kurz ve sportovní medicíně – 2. část

Praha

Patofyziologie tělesné zátěže speciální oblasti (sport dětí, žen, starších a hendikepovaných osob). Složení těla, soutěžní hmotnost, výživa ve sportu. Určeno pro lékaře sportovních klubů a oddílů, odpovědné reprezentační lékaře a další lékaře, kteří…

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha
15. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Předatestační kurz č. 7 – Vitreoretinální onemocnění

Praha

Katedra oftalmologie IPVZ ve spolupráci s Oftalmologickou klinikou 3. LFUK a FNKV a Lionským vzdělávacím centrem v Praze připravuje vzdělávací kurzy určené pro lékaře před atestací, kde budou postupně probírány jednotlivá témata k atestační zkoušce…

Místo konání:
Praha 10, Šrobárova 50, Oftalmologická klinika FNK
Kraj:
Praha
15. listopadu 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – SONO B

Praha

Sonografie štítné žlázy, příštítných tělísek a orofaryngu. 1. den přednášky, 2. den praktická cvičení. Určeno pro lékaře ORL, maxilofaciální chirurgy.

Místo konání:
ÚVN, Praha 6, U Vojenské nemocnice 1, Klinika ORL,
Kraj:
Praha