Specializační předatestační kurz – Rehabilitační a fyzikální medicína

  • Organizátor:IPVZ
  • Začátek: 14. října 2019 | 00:00
  • Konec: 25. října 2019 | 00:00
  • Místo konání: Praha 10, Ruská 85, IPVZ
  • Kraj: Praha
Praha
Vyšetřování, stanovení diagnózy, sestavování plánu léčby a dlouhodobého rehabilitačního programu. Metodiky rehabilitace a ergonomie. Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci (povinný kurz dle vzdělávacího programu). Podmínkou je odevzdání atestační práce 4 týdny před atestační zkouškou a úspěšné složení testu.

Kontakt: Mgr. Eva Chárová, tel: 261 092 461, e-mail: charova@ipvz.cz

WWW: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/52874-specializacni-predatestacni-kurz-rehabilitacni-a-fyzikalni-medicina?utm_source=partner&utm_medium=text&utm_campaign=zamestnani-ve-zdravotnictvi

24. října 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Management pro nemocniční lékárníky

Praha

Seznámení se s vybranými kapitolami managementu se zaměřením na potřeby nemocničního lékárníka. Řízení nemocniční lékárny, vedení týmu a personální problematika, léková politika nemocnice, řízení kvality a akreditace ve zdravotnictví, způsoby…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
24. října 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Management pro nemocniční lékárníky - PROJEKT

Praha

Seznámení se s vybranými kapitolami managementu se zaměřením na potřeby nemocničního lékárníka. Řízení nemocniční lékárny, vedení týmu a personální problematika, léková politika nemocnice, řízení kvality a akreditace ve zdravotnictví, způsoby…

Místo konání:
Praha 10, Ruská 85, IPVZ
Kraj:
Praha
24. října 2019
AKCE
IPVZ

Kurz – Péče o tracheostomickou kanylu vč. výměny a zajištění dýchacích cest pro nelékařská povolání a praktické lékaře

Praha

Praktické ukázky. Určeno pro nelékařská povolání a praktické lékaře.

Místo konání:
Praha 6, U Vojenské nemocnice 1, ÚVN Praha, Klinik
Kraj:
Praha
24. října 2019
AKCE
IPVZ

Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru dětská klinická psychologie

Praha

Přehled psychologické diagnostiky a psychopatologie dětí, otázky psychoterapie. Dětská neuropsychologie. Určeno pro klinické psychology ve specializační přípravě v oboru dětská klinická psychologie.

Místo konání:
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kraj:
Praha